Klinikken

Foregår umiddelbart efter behandlingens afslutning, kontant, ved check, eller med Dankort. Ved lidt større beløb kan indbetalingskortet benyttes. Ved større behandlinger giver vi gerne et fast tilbud, ligesom du har mulighed for at få en afdragsordning. Hvis du er medlem af Danmark, får du dækket en del af tandlægeregningen. Få en brochure på klinikken.

Pensionist

Er Du er pensionist eller af anden grund muligvis berettiget til kommunalt tilskud til Din tandbehandling, kan Du henvende Dig til Din kommune og få oplysning herom. Men få først et overslag over udgifterne til behandlingen hos os. Pensionister med medicinkort vil kunne få tilskud efter bestemte regler, som vi gerne oplyser om.

Adresseændring

Det er vigtigt for os, at du ved adresseændring eller nyt telefonnummer giver os besked, således at vi kan få ført ændringen ind i vort kartotek.

Copyright Tandplejehuset.dk 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 - All Rights Reserved